اخبار صنعتی

 • Is the more fan blades the better?

  آیا پره های فن بیشتر بهتر است؟

  در مقایسه با "فن سه پره" معمولی ، "فن پنج پره" دامنه تأمین هوا بیشتری دارد و تعداد قابل تنظیم سرعت باد بیشتر چهار دنده است. اگر ”فن پنج پره” یک شبه دمیده شود ، احساس بدی نخواهد داشت. صدای راحت و کم ، بسیار کم ...
  ادامه مطلب
 • Honorary certificate

  گواهی افتخار

  ادامه مطلب